Üyelik komisyonu
Eğitim ve araştırma komisyonu
Yayın komisyonu
Sosyal komisyon