Hayriye Ünlü
Başkan (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)
Merdiye Şendir
Başkan Yardımcısı (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
Çiğdem Canbolat Seyman
Sekreter (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
Özlem Pınar
Sayman (Hacette Üniversitesi Erişkin Hastanesi)
Fethiye Erdil
Üye (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
İlknur Yazgan
Üye (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi)
Zahide Baysarı
Üye (Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi)
Funda Büyükyılmaz
Üye (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
Yasemin Bıyıkoğlu
Üye (Hacette Üniversitesi Erişkin Hastanesi)